‫کانون نماز » +تصاویر ‌بی‌هوشی‬
تصویر ندارد

آیت‌الله سیداحمد خوانساری احتیاج به عمل جراحی داشت و چون سالخورده بود، تحمل جراحی بدون بیهوشی نیز ممکن نبود، پیش از آنکه عمل جراحی آغاز شود، وی اجازه بی‌هوش کردن را به پزشک نداد! آلرژی و تغذیه ترانه