‫کانون نماز » انتشار در‬
تصویر ندارد

انتشار ویدئوی «دنیای محجبه‌ها» در یک دانشگاه آمریکایی +عکسزنان محجبه مسلمان در دانشگاه راتگرز در شهر نیوآرک واقع در ایالت نیوجرسی آمریکا با به اشتراک گذاشتن ویدئویی، تجربیاتشان را درباره حجاب منتشر کردند. انتشار ویدئوی «دنیای محجبه‌ها» در یک دانشگاه آمریکایی +عکس زنان محجبه مسلمان در دانشگاه راتگرز در شهر نیوآرک واقع در ایالت نیوجرسی …