در پی انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در محله “کوع السودان” در منطقه السیده زینب علیها السلام در حومه دمشق بیش از 12 نفر به شهادت رسیدند.

میهن دانلود

مدرسه

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.