یک جوان بهائی در زنجان شیعه شد +عکس
نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان گفت: شیعیان به ویژه آن‌هایی که به تازگی به این مذهب گرایش پیدا می‌کنند از هیچ تهدیدی واهمه نداشته باشند و با مطالعه منابع معتبر دانش و آگاهی خود را به‌روز کنند.

یک جوان بهائی در زنجان شیعه شد +عکس

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان گفت: شیعیان به ویژه آن‌هایی که به تازگی به این مذهب گرایش پیدا می‌کنند از هیچ تهدیدی واهمه نداشته باشند و با مطالعه منابع معتبر دانش و آگاهی خود را به‌روز کنند.
یک جوان بهائی در زنجان شیعه شد +عکس

دانلود آهنگ آذری

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.