کشف ۳۵۰ جنازه قربانی کشتار شیعیان در نیجریه
جنازه ۳۵۰ قربانی حمله ارتش نیجریه در اواخر آذرماه سال گذشته به تجمع شیعیان در حسینیه بقیه الله در شهر زاریا این کشور در یک گور دسته جمعی در شمال نیجریه کشف شد.

کشف ۳۵۰ جنازه قربانی کشتار شیعیان در نیجریه

جنازه ۳۵۰ قربانی حمله ارتش نیجریه در اواخر آذرماه سال گذشته به تجمع شیعیان در حسینیه بقیه الله در شهر زاریا این کشور در یک گور دسته جمعی در شمال نیجریه کشف شد.
کشف ۳۵۰ جنازه قربانی کشتار شیعیان در نیجریه

فروش بک لینک

دانلود موزیک

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.