نیروهای بسیج مردمی عراق پس از پیشروی گروهک تروریستی داعش و ارتکاب جنایت‌های بی‌سابقه عناصر آن علیه مردم عراق در پاسخ به فتوای جهاد آیت‌الله سیستانی تشکیل شد.

علم و فناوری

بک لینک رنک 1

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.