در اوگاندا تلاش‌های زیادی برای محو هویت مسلمانان و حذف آنان از جمعیت این کشور انجام می‌شود.

دانلود فیلم جدید

لایسنس نود 32

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.