نظر یک بازیگر زن در مورد حضور جوانان در مسجد
آزیتا حاجیان بازیگر سینما و تلویزیون گفت: عوامل حضور جوانان در مساجد نیازمند تحقیق پایه‌ای است. باید در گام اول نوع رابطه جوانان با آفریدگار و چگونگی نگرش آنان به دین و مذهب بررسی شود تا در گام بعد به دنبال چگونگی رونق مساجد برویم.

نظر یک بازیگر زن در مورد حضور جوانان در مسجد

آزیتا حاجیان بازیگر سینما و تلویزیون گفت: عوامل حضور جوانان در مساجد نیازمند تحقیق پایه‌ای است. باید در گام اول نوع رابطه جوانان با آفریدگار و چگونگی نگرش آنان به دین و مذهب بررسی شود تا در گام بعد به دنبال چگونگی رونق مساجد برویم.
نظر یک بازیگر زن در مورد حضور جوانان در مسجد

اس ام اس جدید

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.