مسجدي كه در قم به امر امام عسكري(ع) بنا شد
مسجد مقدس امام حسن عسكري عليه‌السلام تنها مسجدي است كه به امر آن حضرت توسط احمد بن اسحاق اشعري، وكيل گرانقدر و بزرگوار ايشان در شهر مقدس قم بنا شد.

مسجدي كه در قم به امر امام عسكري(ع) بنا شد

مسجد مقدس امام حسن عسكري عليه‌السلام تنها مسجدي است كه به امر آن حضرت توسط احمد بن اسحاق اشعري، وكيل گرانقدر و بزرگوار ايشان در شهر مقدس قم بنا شد.
مسجدي كه در قم به امر امام عسكري(ع) بنا شد

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.