قدیمی ترین سنگ قبر امام رضا(ع) /عکس
قدیمی ترین سنگی که بر مزار حضرت رضا علیه السلام دیده شده ، سنگ مرمری با ابعاد 20 در 40 و قطر 6 سانتی متر است.

قدیمی ترین سنگ قبر امام رضا(ع) /عکس

قدیمی ترین سنگی که بر مزار حضرت رضا علیه السلام دیده شده ، سنگ مرمری با ابعاد 20 در 40 و قطر 6 سانتی متر است.
قدیمی ترین سنگ قبر امام رضا(ع) /عکس

خرید بک لینک

گوشی موبایل

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.