فیلم/ دیدار رهبر انقلاب با مرحوم آیت‌الله بهاءالدینی
در ادامه می توانید گزیده ای از دیدار رهبر معظم انقلاب با مرحوم آیت الله بهاءالدینی که برای اولین‌بار از سوی khamenei.irمنتشر شده را ببینید.

فیلم/ دیدار رهبر انقلاب با مرحوم آیت‌الله بهاءالدینی

در ادامه می توانید گزیده ای از دیدار رهبر معظم انقلاب با مرحوم آیت الله بهاءالدینی که برای اولین‌بار از سوی khamenei.irمنتشر شده را ببینید.
فیلم/ دیدار رهبر انقلاب با مرحوم آیت‌الله بهاءالدینی

روزنامه قانون

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.