فیلم/ ای خواهر ضامن غریبان
۱۰ ربیع الثانی سالروز وفات حضرت معصومه (س) است که پس از چندی اقامت در شهر قم به دیار حق شتافتند، رحلت اخت‌الرضا(ع) بر همه شیعیان و محبان اهل بیت(ع) تسلیت باد.

فیلم/ ای خواهر ضامن غریبان

۱۰ ربیع الثانی سالروز وفات حضرت معصومه (س) است که پس از چندی اقامت در شهر قم به دیار حق شتافتند، رحلت اخت‌الرضا(ع) بر همه شیعیان و محبان اهل بیت(ع) تسلیت باد.
فیلم/ ای خواهر ضامن غریبان

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.