عکس/ چيني‎ها در حرم امیرالمومنین(ع)
يك گروه جهانگردي چيني با حضور در نجف اشرف به زيارت بارگاه مطهر علوي مشرف شدند و از عمارت تاريخي حرم مطهر بازديد كردند.

عکس/ چيني‎ها در حرم امیرالمومنین(ع)

يك گروه جهانگردي چيني با حضور در نجف اشرف به زيارت بارگاه مطهر علوي مشرف شدند و از عمارت تاريخي حرم مطهر بازديد كردند.
عکس/ چيني‎ها در حرم امیرالمومنین(ع)

خرید بک لینک

bluray movie download

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.