عکس/ دسته عزای امیرالمومنین(ع) باهمراهی آیت الله وحید خراسانی در قم
به مناسبت شهادت حضرت علی علیه السلام، دسته عزای امیرالمومنین علیه السلام باهمراهی آیت الله العظمی وحید خراسانی در قم به سوگواری پرداختند.

عکس/ دسته عزای امیرالمومنین(ع) باهمراهی آیت الله وحید خراسانی در قم

به مناسبت شهادت حضرت علی علیه السلام، دسته عزای امیرالمومنین علیه السلام باهمراهی آیت الله العظمی وحید خراسانی در قم به سوگواری پرداختند.
عکس/ دسته عزای امیرالمومنین(ع) باهمراهی آیت الله وحید خراسانی در قم

سپهر نیوز

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.