عکس/ بازسازی زیباترین مسجد تاریخی تهران
تصاویر مرمت و بازسازی مسجد امام‌ خمینی(ره) در منطقه بازار تهران را نشان می دهد. این مسجد به ‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به شمار می رود. بنای مسجد امام خمینی با قدمتی در حدود ۱۸۰ سال در دوره قاجار بوده که از زیباترین مساجد تاریخی تهران است./ عکس: ایرنا

عکس/ بازسازی زیباترین مسجد تاریخی تهران

تصاویر مرمت و بازسازی مسجد امام‌ خمینی(ره) در منطقه بازار تهران را نشان می دهد. این مسجد به ‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به شمار می رود. بنای مسجد امام خمینی با قدمتی در حدود ۱۸۰ سال در دوره قاجار بوده که از زیباترین مساجد تاریخی تهران است./ عکس: ایرنا
عکس/ بازسازی زیباترین مسجد تاریخی تهران

بک لینک رنک 1

فانتزی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.