عکس/ اهتزاز پرچم عزا بر فراز گنبد حرم امامین جوادین(ع)
با حضور زائران عاشق اهل بیت(ع) مراسم تعویض پرچم گنبد امامین جوادین(ع) و نصب پرچم‌های سیاه بر فراز این دو گنبد، در صحن حرم مطهر امام موسی کاظم(ع) برگزار شد.

عکس/ اهتزاز پرچم عزا بر فراز گنبد حرم امامین جوادین(ع)

با حضور زائران عاشق اهل بیت(ع) مراسم تعویض پرچم گنبد امامین جوادین(ع) و نصب پرچم‌های سیاه بر فراز این دو گنبد، در صحن حرم مطهر امام موسی کاظم(ع) برگزار شد.
عکس/ اهتزاز پرچم عزا بر فراز گنبد حرم امامین جوادین(ع)

آهنگ جدید

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.