عکس/ اخراج شیعیان از عراق پیش از شروع جنگ
به گزارش سرویس دینی جام نیوز، شیعیان آواره عراقی در منطقه مرزی ایران و عراق در تاریخ 12 فروردین 1359؛ این عکس که “ژان لوئیز اتلان”برداشته بحران آوارگان عراقی که شش ماه قبل از شروع جنگ تحمیلی علیه ایران از سوی صدام مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند را نشان می دهد.

عکس/ اخراج شیعیان از عراق پیش از شروع جنگ

به گزارش سرویس دینی جام نیوز، شیعیان آواره عراقی در منطقه مرزی ایران و عراق در تاریخ 12 فروردین 1359؛ این عکس که “ژان لوئیز اتلان”برداشته بحران آوارگان عراقی که شش ماه قبل از شروع جنگ تحمیلی علیه ایران از سوی صدام مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند را نشان می دهد.
عکس/ اخراج شیعیان از عراق پیش از شروع جنگ

بک لینک قوی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.