وی معتقد است عرفان حضرت زینب(س) آمیزه‌ای از شریعت، حقیقت، سیاست، جهاد، دانش و خردورزی است و بر مدار امر به معروف و نهی از منکر می گردد.

دانلود سریال

اتوموبیل

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.