منصور الترکی سخنگوی وزارت کشور عربستان اذعان کرد که سیستم مالی عربستان برای جمع آوری میلیاردها دلار برای گروه تروریستی القاعده در افغانستان مورد استفاده قرار گرفته است.

دانلود موزیک

آخرین اخبار ورزشی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.