عراقی‎ها اختلافات را کنار بگذارند
آیت‎الله مکارم‌شیرازی بر لزوم پرهیز از اختلافات در بین مردم و گروه‎های مبارز در عراق تاکید کرد.

عراقی‎ها اختلافات را کنار بگذارند

آیت‎الله مکارم‌شیرازی بر لزوم پرهیز از اختلافات در بین مردم و گروه‎های مبارز در عراق تاکید کرد.
عراقی‎ها اختلافات را کنار بگذارند

فروش بک لینک

اس ام اس جدید

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.