شیخ عیسی قاسم برنده جایزه حقوق بشر اسلامی شد
مراسم بزرگداشت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی روز گذشته در سالن همایش‌های بین المللی صدا و سیما برگزار شد و سومین جایزه حقوق بشر اسلامی به فعالان این حوزه اعطا گردید.

شیخ عیسی قاسم برنده جایزه حقوق بشر اسلامی شد

مراسم بزرگداشت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی روز گذشته در سالن همایش‌های بین المللی صدا و سیما برگزار شد و سومین جایزه حقوق بشر اسلامی به فعالان این حوزه اعطا گردید.
شیخ عیسی قاسم برنده جایزه حقوق بشر اسلامی شد

خبرگزاری اصفهان

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.