شرط گذاری سعودی ها برای حجاج ایرانی
سخنگوی وزارت حج عربستان اعلام کرد که وزیر حج این کشور در دیدار با هیئتی از ایران بر ممنوعیت تجمعات و سر دادن شعار و بالابردن صدا هنگام دعا خواندن در حین مراسم حج تاکید کرده است.

شرط گذاری سعودی ها برای حجاج ایرانی

سخنگوی وزارت حج عربستان اعلام کرد که وزیر حج این کشور در دیدار با هیئتی از ایران بر ممنوعیت تجمعات و سر دادن شعار و بالابردن صدا هنگام دعا خواندن در حین مراسم حج تاکید کرده است.
شرط گذاری سعودی ها برای حجاج ایرانی

بک لینک رنک 6

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.