زمان و مکان مراسم هفتمین سالگرد ارتحال آیت الله بهجت (ره)
مراسم یادبود هفتمین سالگرد ارتحال آیت الله بهجت از سوی بیت معظم‌له روز پنج‌شنبه برگزار می‌شود.

زمان و مکان مراسم هفتمین سالگرد ارتحال آیت الله بهجت (ره)

مراسم یادبود هفتمین سالگرد ارتحال آیت الله بهجت از سوی بیت معظم‌له روز پنج‌شنبه برگزار می‌شود.
زمان و مکان مراسم هفتمین سالگرد ارتحال آیت الله بهجت (ره)

خرید بک لینک

میهن دانلود

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.