راهپیمایی مسلمانان در محکومیت یک بیلبورد +عکس
مسلمانان ایالت “فلوریدا” روز یکشنبه هفته جاری با برپایی راهپیمایی مسالمت آمیز و به زیر کشیدن بیلبورد ضد اسلامی، پیام صلح، دوستی و اتحاد خود را به گوش مردم آمریکا رساندند.

راهپیمایی مسلمانان در محکومیت یک بیلبورد +عکس

مسلمانان ایالت “فلوریدا” روز یکشنبه هفته جاری با برپایی راهپیمایی مسالمت آمیز و به زیر کشیدن بیلبورد ضد اسلامی، پیام صلح، دوستی و اتحاد خود را به گوش مردم آمریکا رساندند.
راهپیمایی مسلمانان در محکومیت یک بیلبورد +عکس

اپدیت نود32

موزیک سرا

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.