دیپلماسی مشکوک فرانسه در مشاهد مشرفه +عکس
دیروز سفیر جدید فرانسه در ایران به حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها در قم رفت.

دیپلماسی مشکوک فرانسه در مشاهد مشرفه +عکس

دیروز سفیر جدید فرانسه در ایران به حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها در قم رفت.
دیپلماسی مشکوک فرانسه در مشاهد مشرفه +عکس

روزنامه قانون

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.