دیدار رهبر معظم انقلاب با مرحوم آیت‌الله بهاءالدینی +عکس
در آستانه سالروز رحلت آیت‌الله بهاءالدینی، تصاویری از دیدار مقام معظم رهبری را با این عارف بالله منتشر شد.

دیدار رهبر معظم انقلاب با مرحوم آیت‌الله بهاءالدینی +عکس

در آستانه سالروز رحلت آیت‌الله بهاءالدینی، تصاویری از دیدار مقام معظم رهبری را با این عارف بالله منتشر شد.
دیدار رهبر معظم انقلاب با مرحوم آیت‌الله بهاءالدینی +عکس

مدلینگ

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.