تصاویر ماهواره‌ای تخریب کامل صومعه ایلیای (الیاس) مقدس (مار الیا) را که مربوط به قرن ششم میلادی است، نشان می‌دهد.

میهن دانلود

آپدیت نود 32

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.