حضرت آیت‌الله العظمی خامنه ای به پرسشی درباره غسل جنینی که بصورت منقطع از رحم خارج شده پاسخ گفته است.

دانلود فیلم

ورزشی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.