جلسه انس با قرآن در لانه سابق داعش +عکس
محفل انس با قرآن در منطقه «سد العظیم» که یکی از پایگاه‌های سابق داعش بوده است، با حضور رزمندگان عراقی در استان دیالی برگزار شد.

جلسه انس با قرآن در لانه سابق داعش +عکس

محفل انس با قرآن در منطقه «سد العظیم» که یکی از پایگاه‌های سابق داعش بوده است، با حضور رزمندگان عراقی در استان دیالی برگزار شد.
جلسه انس با قرآن در لانه سابق داعش +عکس

گوشی موبایل

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.