تجمع مردم مالزی در محکومیت کشتار مسلمانان میانمار +تصاویر
نخست وزیر مالزی با حضور در تظاهرات پنج هزار نفری در کوالالامپور اعلام کرد آنگ سان سوچی رهبر مخالفان میانمار باید جلوی کشتار مسلمانان روهینگیا را بگیرد.

تجمع مردم مالزی در محکومیت کشتار مسلمانان میانمار +تصاویر

نخست وزیر مالزی با حضور در تظاهرات پنج هزار نفری در کوالالامپور اعلام کرد آنگ سان سوچی رهبر مخالفان میانمار باید جلوی کشتار مسلمانان روهینگیا را بگیرد.
تجمع مردم مالزی در محکومیت کشتار مسلمانان میانمار +تصاویر

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.