تبریک ماه مبارک رمضان به سبک نخست وزیر کانادا +عکس
نخست وزیر “کانادا” که روز یکشنبه پیام تبریک خود را به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان به تمام مسلمانان کشورش اعلام کرده بود، در اولین روز این ماه نیز اعضای مسلمان پارلمان این کشور را بر سر سفره افطار خود دعوت کرد.

تبریک ماه مبارک رمضان به سبک نخست وزیر کانادا +عکس

نخست وزیر “کانادا” که روز یکشنبه پیام تبریک خود را به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان به تمام مسلمانان کشورش اعلام کرده بود، در اولین روز این ماه نیز اعضای مسلمان پارلمان این کشور را بر سر سفره افطار خود دعوت کرد.
تبریک ماه مبارک رمضان به سبک نخست وزیر کانادا +عکس

پرس نیوز

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.