تاکید آيت‌الله وحيد خراساني بر حمایت از هیئات مذهبی
مشاركت و همكاري نزديك شهرداري قم با دستجات عزاداري ائمه اطهار (سلام الله علیها) قابل تقدير است و شهرداري بايد حمايت بيشتري دراين امور داشته باشد.

تاکید آيت‌الله وحيد خراساني بر حمایت از هیئات مذهبی

مشاركت و همكاري نزديك شهرداري قم با دستجات عزاداري ائمه اطهار (سلام الله علیها) قابل تقدير است و شهرداري بايد حمايت بيشتري دراين امور داشته باشد.
تاکید آيت‌الله وحيد خراساني بر حمایت از هیئات مذهبی

دانلود آهنگ جدید

دانلود نرم افزار

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.