140 تن از سرکردگان وهابیت تکفیری، در سایۀ ناکامی حاصل از اجرایی شدن برجام، با صدور بیانیه‌ای “تحرکات” ایران در منطقه را “خطر صفوی” نامیدند.

اس ام اس جدید

آپدیت نود 32

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.