بیانیه سازمان حج درباره دلایل تعطیلی حج امسال
سازمان حج و زیارت در بیانیه‌ای دلایل منتفی شدن حج تمتع 95 را تشریح و کارشکنی سعودی ها را عامل اصلی این موضوع عنوان کرد.

بیانیه سازمان حج درباره دلایل تعطیلی حج امسال

سازمان حج و زیارت در بیانیه‌ای دلایل منتفی شدن حج تمتع 95 را تشریح و کارشکنی سعودی ها را عامل اصلی این موضوع عنوان کرد.
بیانیه سازمان حج درباره دلایل تعطیلی حج امسال

دانلود فیلم جدید

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.