به پایان رسیدن بازسازی حرم حضرت زینب (س)
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمود موسوی گفت: حرم حضرت زینب(س) که بر اثر حملات تکفیری ها مورد آسیب قرار گرفته بود به طور کامل بازسازی شد.

به پایان رسیدن بازسازی حرم حضرت زینب (س)

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمود موسوی گفت: حرم حضرت زینب(س) که بر اثر حملات تکفیری ها مورد آسیب قرار گرفته بود به طور کامل بازسازی شد.
به پایان رسیدن بازسازی حرم حضرت زینب (س)

لردگان

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.