بزرگداشت معراج پیامبر در مسجد الحسین(ع) مصر برگزار شد +تصاویر
شب گذشته مراسم بزرگداشت سالروز معراج پیامبر(ص) با حضور شیخ الازهر و شخصیت های دینی مصر در مسجد الحسین(ع) قاهره برگزار شد.

بزرگداشت معراج پیامبر در مسجد الحسین(ع) مصر برگزار شد +تصاویر

شب گذشته مراسم بزرگداشت سالروز معراج پیامبر(ص) با حضور شیخ الازهر و شخصیت های دینی مصر در مسجد الحسین(ع) قاهره برگزار شد.
بزرگداشت معراج پیامبر در مسجد الحسین(ع) مصر برگزار شد +تصاویر

بک لینک رنک 6

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.