انتشار دعای کمیل تحریف شده توسط وهابیت +عکس
یک مرکز وهابی در عربستان سعودی با سرقت بخش‌هایی از دعای معروف کمیل، به مناسبت ماه رمضان کتابی با عنوان «الدعاء الشامل» منتشر کرد.

انتشار دعای کمیل تحریف شده توسط وهابیت +عکس

یک مرکز وهابی در عربستان سعودی با سرقت بخش‌هایی از دعای معروف کمیل، به مناسبت ماه رمضان کتابی با عنوان «الدعاء الشامل» منتشر کرد.
انتشار دعای کمیل تحریف شده توسط وهابیت +عکس

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.