اسلام آوردن دو بانوی مسیحی در حرم رضوی
در شب مبعث حضرت رسول گرامی اسلام(ص) دو بانوی مسیحی در جوار بارگاه منور رضوی با ادای شهادتین به دین مبین اسلام مشرف شدند.

اسلام آوردن دو بانوی مسیحی در حرم رضوی

در شب مبعث حضرت رسول گرامی اسلام(ص) دو بانوی مسیحی در جوار بارگاه منور رضوی با ادای شهادتین به دین مبین اسلام مشرف شدند.
اسلام آوردن دو بانوی مسیحی در حرم رضوی

بک لینک رنک 8

دانلود سریال و آهنگ

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.